Údržba Bambi line

Údržba okolia Bambi line  je za nami. Urobilo sa veľa práce, veď posúďte sami podľa foto. Ďakujeme každému, kto priložil ruku k dielu! Stačili tri hodinky práce, príjemného stretnutia s parťákmi a výsledok je viac ako vidteľný. Až sa človek diví, že stačí tak málo.

Takže pokračujeme v začatom, hľadáme najlepší model pre ďalšiu výstavbu ako aj pre údržbu už postaveného. Teraz je na mieste sa poďakovať Mestskej časti Bratislava Petržalka za umiestnenie odpadkového koša. Ako sme už písali inde, finančná podpora z ich strany nepatrí k vysokým, ale cítime úprimnú snahu pomôcť pri každodenných prevádzkových problémoch dráhy, či už zo strany mestskej časti, alebo zo strany miestnej VPS-ky.

Ako sme už avizovali, v tomto roku máme v pláne ešte úpravu pahorka a opätovnú údržbu okolia dráhy. Koncom septembra/začiatkom októbra chceme dočerpať na tento účel určené financie a začneme pracovať na ďalšom financovaní projektu. Veríme, že si nájde svojich priaznivcov aj u možných donorov. Lebo decká a bajkeri už to vedia, na tom kúsku detskej dráhy to neskutočne žije každý deň!