Rok 2019 – projekt sa stáva skutočnosťou

Začnem netradične: už vás niekedy potešila nula na účte? Väčšina ľudí takýto pocit  nevie doceniť. Ale kto pracuje ako ekonóm vo verejnej správe pozná ten príjemný pocit, najmä na konci roka. Kúzlo sa podarilo aj pri projekte PumpPark, úplná nula to nie je, ale všetky peniaze z dotácií sú účelne minuté a riadne vyúčtované.

Uplynulý rok bol neuveriteľný! Po prácnom skladaní prvých peňazí na realizáciu úvodnej etapy prestavby bikrosovej dráhy v Petržalke na Haanovej ul. na pumptrack to bolo ako akčný film. Projekt si konečne získal priazeň mesta Bratislava aj mestskej časti Petržalka, najmä mesto významne finančne podporilo projekt. A tak som spolu s dodávateľom a dizajnérom dráhy v jednej osobe Ing. Romanom Kaločayou začali čarovať: výmery, tony, osobohodiny, počty tatroviek tancovali v tabuľkách hiphop, ale finále bolo optimistické! Dve etapy prestaby z toho budú.

Projekt prestavby sa začal realizovať už v priebehu marca 2019 modelovaním podložia z hliny pod Dual line. Realizácia tejto prípravy povrchu vrátane drenáží umožnila čiastočné využívanie areálu už v jarnom období. Zároveň to umožnilo znížiť náklady v nasledujúcom období. Práce sa realizovali z finančných prostriedkov, ktoré poskytli Férová nadácia O2 a Fritz Henkel Stiftung spolu vo výške 3.000,00 eur. Z týchto peňazí sa teda financovali najmä zemné práce a stavebné mechanizmy.

Po realizácii tejto časti prestavby sme získali dotáciu od mestskej časti Bratislava Petržalka vo výške 2.453,00 eur, ktorú sme využili primárne na úhradu zemných prác pri modelovaní podložia dráhy. K ich čerpaniu sme pristúpili až vo fáze čerpania príspevku z Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave vo výške 54.220,00 eur.

Pár čísiel z roka 2019

Pod hotovými časťami dráhy je cca 150t makadamu, ktoré cez ktoré vsakuje dažďová voda hlbšie do podložia. Súčasťou drenážneho systému je aj 50m drenážnych trubiek pospájaných šachtami, celý systém je uložený v štrkovom lôžku a obalený geotextíliou. Samotné teleso dráhy bolo sčasti modelované zo zeminy a z recyklovaného stavebného materiálu z opotrebovaného povrchu mestských ciest. Tohto materiálu bolo do areálu dodaných 51 nákladných áut s celkovou hmotnosťou materiálu 816 t. A napokon sa v piatich etapách postupne ručne kládol asfalt a toho je podľa vážnych lístkov 100,88 t. No a ako posledné pribudlo 8m3 gabiónov ako opora pod pahorkom a 60bm živého plota.

Finančne to vypadalo nasledovne:

Férová nadácia O2                                          1 000,00 eur

Fritz Henkel stiftung                                      2 000,00 eur

MČ Bratislava Petržalka                                2 453,00 eur

Hlavné mesto SR Bratislava                     54 220,00 eur

OZ Pedál (2%, iné príjmy)                          1 528,33 eur

Spolu                                                                61 201,33 eur

Na záver

Môžem iba spokojne skonštatovať, že podrobná príprava projektu sa oplatila. Aj preto si projekt získal podporu u predstaviteľov mesta aj mestskej časti, ktorí ho konečne významne finančne podporili. Spolu s podporou partnerov realizácie projektu (dodávky materiálu, konzultácie, zvýhodnené ceny prác) a využitím netradičných riešení sa podarilo realizovať dve kompletné časti areálu v rozpočtovanej hodnote 87.099,05 eur, ktoré sú po dokončení schopné prevádzky.

Príbeh však nekončí, je iba na začiatku. Aby boli všetky projektované línie úplné, je potrebné dostavať dve etapy dráh a skill park. Verím, že v nasledujúcom období sa bude dariť tak ako v tom minulom roku a s pomocou mesta a ostatných partnerov sa podarí areál dostavať.

Dolaďovanie okolia, mobiliár ako odkladacie priestory na veci, lavičky, alebo prevádzka, organizovanie podujatí, tréningov či podobného života v hotovom areály už bude na nás všetkých. Opäť sa budem uchádzať o podporu mestskej časti aj iných partnerov, skúsime vymyslieť crowdfundingovú kampaň.

Každé euro pomôže zlepšiť areál. Aj to od vás zaslané na  Transparentný účet OZ Pedál pre PumpPark Petržalka: SK65 8330 0000 0021 0139 2858 s názvom Pedál

Eva Uhliariková