Pump Track Brigáda

No dig no ride!

S pumptrack gurum Romanom Kaločayom budeme po zime šejpovať vrakunský Pump Track.

Dojdite, náradie zabezpečíme.

Váš Pedál

#neflakame

Pump Track je pri detských ihriskách, najbližší vchod je z Hradskej ulice. 

Parkovať sa dá pri obytnom dome, vedľa vchodu do záhrad.