Prvá etapa prestavby bikrosky – koľko to stálo?

V posledných týždňoch, najmä však začiatkom mája, sme začali pretvárať petržalskú starú bikrosku na pump track. Permanentne plný detský pump je snáď už definitívnou odpoveďou aj pre pochybovačov a pamätníkov diania na starej trati, že tento projekt má význam a budúcnosť.

Začiatku však predchádzala dosť zložitá a náročná príprava. Napriek tomu sme sa v behu, či skôr šprinte, pri realizácii nevyhli improvizácii. Problémy sme však ako-tak zvládli, dráha stojí, je čas účtovať.

Je potrebné ešte veľmi jasne zdôrazniť, že nemáme žiadne závratné dotácie ani eurofondy. Napriek tomu stále dúfame, že tak veľký projekt v srdci najväčšieho sídliska si nájde širšiu podporu na oficiálnych miestach. Zbierame malé granty a príspevky od všetkých dobrodincov, pracujeme ako dobrovoľníci vo svojom voľnom čase. Spolu s vami robíme všetko čo je v našich silách a robíme to pre nás všetkých.

A teraz nejaké tie čísla…

Celý projekt prestavby je narozpočtovaný na 150tis. EUR. Je rozdelený do 8 etáp, nám sa darí realizovať tú prvú. Podľa rozpočtu mala stáť 13tis. EUR. Podľa toho sme sa snažili akumulovať zdroje a keď už boli zmluvy na podpisoch aspoň na väčšiu časť potrebnej sumy, pripravili sme realizáciu. Tá začala 1. 5. 2018, intenzívne práce na konštrukcii dráhy sa skončili ručnou pokládkou asfaltového povrchu 11. 5. 2018. Celkovo sa tak podľa účtovných dokladov preinvestovalo 11 233,28 EUR. V tejto sume sú započítané položky ako zemné práce na odstránenie časti pahorka, prenájom stavebnej techniky, nákup kameňa a asfaltu, modelovanie dráhy, ručná pokládka asfaltu, drobný materiál, nákup a osadenie lodného kontajnera, spevnenie svahu pri kontajneri, pitný režim.

Začiatkom roka 2018 sme žiadali o príspevok viaceré nadácie, zapojili sme sa do rôznych grantových schém a zamestnaneckých programov. Nie všetko vyšlo, ale napriek tomu, príspevky plus-mínus kopírujú štruktúru výdavkov a len niektoré položky bude potrebné vykryť z 2% z daní z príjmov, alebo z príspevkov zasielaných na transparentný účet.

Tu sú subjekty, ktoré zatiaľ v roku 2018 podporili náš projekt:

Poskytovateľ                                                   Účel použitia                                   Výška dotácie v EUR

Nadácia SPP                                                          Realizácia Bambi line                            4 000,-

Bratislavský samosprávny kraj                          Realizácia Bambi line                            2 500,-

Fritz Henkel Stiftung                                           Realizácia Bambi line                             1 750,-

Nadácia VÚB                                                         Realizácia Bambi line                             1 500,-

Nadácia VW Slovakia                                           Realizácia Bambi line                            1 000,-

MČ Bratislava – Petržalka                                    Údržba zelene                                         1 000,-

SPOLU                                                                                                                        10 750,- + 1 000,- na zeleň

Oproti pôvodnému rozpočtu sú výdavky o čosi nižšie. Za tento priaznivý výsledok ďakujeme stavebnej spoločnosti Pittel+Brausewetter s.r.o., ktorá nám výdatne pomáhala ťažkými mechanizmami, dodávkami materiálu a v neposlednom rade aj skúsenosťami, keďže sa podieľala na výstavbe pump tracku na Zochovej chate.

Okrem toho sa v areáli udiala jedna veľmi príjemná zmena. Spoločnosť Siemens, s.r.o. nainštalovala nové verejné osvetlenie popri areáli a pri jeho plánovaní zohľadnili aj blízkosť športoviska. Iste ste si všimli dva vyššie stožiare osvetľujúce dráhu. Bude sa tak dať jazdiť aj na jeseň, kedy sa začína stmievať o niečo skôr.

Toľko prvá etapa v peniazoch. Zdá sa vám to v porovnaní s celkový rozpočtom málo? Nuž nie je to hneď a na kľúč, ale snáď si po tejto skúsenosti budeme spoločné dielo o niečo viac vážiť. Veď keď spočítame výdavky na projektovú dokumentáciu a inžiniering, Bambi line a osvetlenie, už sa na projekte úspešne preinvestovalo viac ako 30tis. EUR!

Takže postupujeme do ďalšieho levelu! Pripravujeme úpravu pahorka a výstavbu Dual line, chceme sa uchádzať o príspevok v rámci participatívneho rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja a využívať všetky ďalšie možnosti, o ktorých vieme a ešte sa aj dozvieme. Ak o nejakej viete vy, sem s ňou!

Ak by ste chceli projekt podporiť aj inak ako prácou, môžete tak urobiť na transparentný účet vo  FIO banka a.s.

SK65 8330 0000 0021 0139 2858 s názvom Pedál

A pamätajte, NO DIG DO RIDE! Parafrázované na naše podmienky

ČO NEPOSTAVÍME SAMI, NEBUDEME MAŤ!

Realizáciu projektu podporujú: