Prvá etapa prestavby bikrosky je takmer za nami.

Petržalská bikroska počas posledných dní začala meniť svoj vzhľad. Pomaly sa mení na modernejší a bezpečnejší pump trackový areál PumpPark.

Ako sme avizovali, práce prebiehali podľa predpokladu od 1. mája za krásneho teplého počasia.

Nebudem zaťažovať detailmi z jednotlivých dní. Iba ak to, že všeobecne platné pravdy sa potvrdzujú. Myslím tým napr. modelové situácie sa nikdy nestanú, plán/projekt sú na to aby dávali improvizácii adrenalín, keď všetko zlyhá použi návod a v niektoré dni to bolo aj o padajúcom sociálnom zariadení na človeka v istej situácii… Skrátka prefrčali okolo nás nezabudnuteľné takmer dva týždne a my sme o čosi múdrejší… možno…

Zistenia:

  • Tvrdá fyzická robota nie je žiadna sranda, ale principiálne neškodí.
  • Sme schopní rozbehnúť aj takúto veľkú investičnú vec. Ale je to drinaaaa…
  • V pahorku a pravdepodobne ani v terajších vlnách nie je žiadny šit ani škodovka, iba čistá hlina.

Koľko to stálo peňazí ešte spočítavame z došlých faktúr a účtovných dokladov, v nabližších dňoch prinesieme o tejto téme bližšie informácie. Zriadili sme síce transparentný účet, ale v našom podnikateľkom stavbárskom prostredí vládne ešte stále „doba kešu“ – hotovosť vládne, faktúru iba známym zavedeným partnerom, terminál na kartu má málokto. A áno, bez dobrých priateľov môžete takýto projekt rovno zabaliť.

Výsledok pomaly, ale isto dotvárame podľa schváleného projektu do finálneho tvaru a podoby – kozmetické úpravy ako tráva, zatrávňovače, info tabuľa alebo zábradle nás ešte čakajú. Prvá ochutnávka areálu vo forme Bambi line je však už zjazdná, tak užívajme!

Ešte prvých 12 dní májových v číslach:

  • Na podklad dráhy bolo dovezených a mechanizáciou umiestnených 45 ton makadamu;
  • Na dráhu bolo dovezených a vymodelovaných 120 ton plniaceho materiálu;
  • Na povrch dráhy bolo ručne položených a zhutnených 28 ton asfaltovej zmesi;
  • Na gabióny (drôtené koše plnené kameňmi) sme v rukách vynosili 12 ton kameňa;
  • Odpracovali sme takmer 400 hodín dobrovoľníckej práce.

Ak by ste chceli projekt podporiť aj inak ako prácou, môžete tak urobiť na transparentný účet vo  FIO banka a.s.

SK65 8330 0000 0021 0139 2858 s názvom Pedál

A pamätajte, NO DIG DO RIDE! Parfrázované na naše podmienky

ČO NEPOSTAVÍME SAMI, NEBUDEME MAŤ!

Realizáciu projektu podporujú:

                  

          

Začíname!