Príbeh bikrosky – čo sme stihli v roku 2017?

Dráha

Koniec roka 2016 sprevádzala priam euforická udalosť. Mestské zastupiteľstvo Bratislavy schválilo nájomnú zmluvu pre OZ Pedál na pozemky na ktorých leží stará Petržalská bikroska. Zmluva je na 10 rokov, t.j. do roku 2026 a zaväzuje nás prestavať bikrosku na pump track podľa projektu schváleného stavebným úradom. Euforická preto, lebo OZ Pedál sa o toto snažilo niekoľko rokov a predchádzalo mu niekoľko neúspešných žiadostí (bližšie prehľad na obrázku v galérii).

Počiatočnú eufóriu vystriedala realita a tvrdá makačka, ktorá nie je každému bikerovi vlastná. Papierovačky. Našťastie našli sme parťákov, ktorým nie je takýto boj a ani bajk cudzí. Tak sa začala profi spolupráca s Ing. Arch. Michalom Poljakom, autorizovaným architektom, ktorý si vzal na starosti komunikáciu so stavebným úradom, kompletizoval projekt pre územné rozhodnutie, zabezpečil komplexný inžiniering… skrátka bajker na nezaplatenie. K nemu treba pripočítať už overeného partnera Ing. Romana Kaločaya – BikeING, ktorý už pred rokmi, keď táto myšlienka vznikla, pracoval na prvom dizajne dráhy a po schválení nájmu už na konkrétnom projekte pre stavebný úrad po presnom zameraní terénu. S OZ Pedál pracoval už na dizajne a stavbe historicky prvého pump tracku vo Vrakuni, ktorý je veľmi obľúbený a v podstate stále intenzívne využívaný.

V rámci prípravy sme hneď v januári spustili internetové hlasovanie o preferovanom názve projektu. Dôvod bol banálny – potrebovali sme tento projekt stručne nazvať do jednej grantovej výzvy, tak sme spojili príjemné s užitočným. A vyhral PumpPark. Takto sa teda bude volať výsledný hotový projekt.

Celý tento kolotoč v podstate trval od apríla do konca novembra. Príprava projektovej dokumentácie, textová a projektová časť, rozoslanie dotknutým organizáciám a orgánom na vyjadrenie, tie sme zbierali takmer dva mesiace. V rámci tohto kolečka sme museli okrem iného aj upraviť projekt dráhy, pretože pri získavaní stanoviska od SPP distribúcia sme zistili, že na pozemku je  pôvodne nezakreslené plynové potrubie… A tak je pre nás pás pozemku pri chodníku v podstate nepoužiteľný. Ale vyriešili sme, projekt je prerobený a SPP nakoniec vydal súhlasné stanovisko.

V septembri sme konečne predložili prerobený projekt aj so všetkými vyjadreniami organizácií a orgánov stavebnému úradu MČ Bratislava – Petržalka. Ten začal 3.11.2017 konanie o návrhu na rozhodnutie o využití územia. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 11.12.2017. A rok je úspešne za nami, a opäť eufória!!! Ten pocit, keď sa celoročné snaženie celého tímu zanietených nadšencov zhmotní do jednej pečiatky… ;-)))

Zdá sa vám to zbytočné? Nuž, bikroska je na Haanovej snáď odkedy je Petržalka Petržalkou, ale oficiálne neexistuje. Ak sa chceme uchádzať o peniaze z rôznych grantových výziev je potrebné mať papiere v poriadku. A okrem iného, existuje už aj projekt pump tracku, ktorý bol vybudovaný a po pár mesiacoch prevádzky bol zrovnaný so zemou (HidePumpa Nitra). Bol totiž postavený na ochrannom pásme elektrického vedenia. Pri tak rozsiahlom projekte ako je PumpPark v Petržalke sme sa nechceli dostať do takejto situácie.

Medzi tým sme začali pracovať na zabezpečení financovania celého projektu. Lebo po tohtoročnom kolotoči s papiermi je to teraz už celé „iba“ o peniazoch. Tu sú naši doterajší partneri projektu:

ŠK IAMES        5.000,- €           Bez daru tejto firmy by sme iba ťažko vyfinancovali počiatočnú údržbu areálu a projektovú prípravu pre územné rozhodnutie. Ich dar prišiel práve včas a posilnil nádej, že to dokážeme! Veľká vďaka!

Bratislavský samosprávny kraj                       5.000,- €           V roku 2016 bola zo strany BSK vypísaná Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže na rok 2017. O dotáciu vo výške 20tis. eur sme požiadali s projektom „Prestavba bikrosovej dráhy v Petržalke na pumptrack“. Dotácia nám nakoniec bola pridelená nie v rámci dotačnej schémy, ale ako individuálna a vo výške 5tis. €. Napriek nami nespôsobenými prieťahmi pri podpise zmluvy (schválená v marci, na účet pripísaná v polovici októbra) sme sa rozhodli dotáciu využiť na úvodnú fázu budovania areálu podľa schválenej projektovej dokumentácie. Odstránili sme časti pôvodnej dráhy, ktoré zasahovali do ochranného pásma plynového potrubia, získanú zeminu sme premiestnili do profilov novej dráhy a poriadne zhutnili.

Mestská časť Bratislava – Petržalka    350,- €              Suma síce nie je vysoká, ale stretávame sa na všetkých úrovniach s veľmi ústretovým prístupom úradníkov a snahou pomôcť.

Daň z príjmu 2/3 %, zamestnanecké granty                 cca 5.000,- €               Desiatky priaznivcov nám umožnilo asignáciou časti svojich daní dofinancovať začaté časti projektu. Presné vyúčtovanie samozrejme ešte uverejníme, ale týka sa to najmä dofinancovania stavebného konania a vydanie samotného rozhodnutia, údržby areálu, najmä tragicky zanedbaného lesíka, v ktorom chceme časom realizovať XC okruh s hlineným povrchom. Veľká vďaka patrí všetkým podporovateľom, ktorí sa dokázali zapojiť s našim projektom do zamestnaneckých programov svojich zamestnávateľov ako aj priaznivcom, ktorí nám poukázali 2/3% daní z príjmu.

Kosec plus, s.r.o.                    Táto spoločnosť nám pomohla s prvotným čistením a odbornou obhliadkou lesíka pri dráhe. Aby sme vôbec zistili rozsah potrebných prác, naplnili sme dva kontajnery starým spráchniveným drevom…

Projekt „Naše mesto“              V rámci dobrovoľníckeho projektu nám desiatky firemných dobrovoľníkov pomáhalo čistiť zanedbaný lesík. Opäť tak na skládku pribudli dva kontajnery starého dreva.

 

Lesík

Viacero drevín je v havarijnom stave a bude ich potrebné čo najskôr ošetriť tak, aby neohrozovali ľudí. Niektoré veľmi veľké stromy boli fatálne narušené a polámané počas veterných smrští v roku 2017. Dali sme si spracovať odborný posudok Štátnou ochranou prírody, takže návrh na ošetrenie najhorších stromov máme k dispozícii.

Pred zimou sme stihli sanovať dva najhoršie poškodené stromy, ktoré boli zlomené na polovicu vo výške niekoľko metrov. V tejto činnosti budeme musieť pokračovať a pripraviť bezpečný priestor pre plánovaný XC okruh. Všetko závisí iba od peňazí…

 

Plány  

Tesne pred príchodom Vianoc nám prišla informácia od nášho podporovateľa o pridelení grantu spoločnosti Henkel vo výške 1750,- €. Krásny vianočný darček, ďakujeme!

Hneď úvodom roka tak budeme môcť začať s realizáciou dráhy, ale už žiadne prípravy, ideme na ostro! Takže čaká nás:

  1. Nákup lodného kontajnera a jeho osadenie
  2. Odkopanie priestoru pre detský okruh Bambi line
  3. Spevnenie svahu pri kontajneri, vytvorenie sedenia pri Bambi line
  4. Vymodelovanie Bambi line a bočného nájazdu na štartovaciu rampu
  5. Asfaltový povrch Bambi line.

K tomu počas zimy povybavujeme aj potrebnú administratívu a žiaľ aj žiadosť o výrub niektorých stromov, ktorých zdravotný stav alebo poloha nevyhovujú.

Budeme sa aj naďalej uchádzať granty a príspevky verejnej aj súkromnej sféry a aj jednotlivcov. Plánujeme na tento účel zriadiť transparentný účet, začať crowdfundingovú kampaň a využívať všetky dostupné zdroje tak, aby sme si čo najskôr zajazdili v Petržalke!

A čo viac! Možnosti na výstavbu sa črtajú aj v iných mestských častiach Bratislavy. Ľudia prichádzajú na chuť pump trackom aj vďaka nám všetkým. Takže vážne rozhovory sa vedú a pikle sa kujú v Karlovej Vsi a opäť vo Vrakuni. Tak držte palce a podporujte ak môžete! Lebo my to už predsa vieme, pump track je super zábava,  skvelá makačka a ideálne sídliskové športovisko!!!

Tu je ešte jeden príklad/ochutnávka zo Škótska:

https://www.youtube.com/watch?v=oShSn7MYNbk

Páči sa Ti tento projekt?Stiahni si tlačivo a venuj nám 2% z daní. Ďakujeme!