O nás

Sme nezisková organizácia, ktorá združuje cyklistov všetkého druhu, reprezentuje ich potreby a vytvára platformu pre komunikáciu so štátnymi, súkromnými a inými neziskovými subjektmi.

Cieľom je zlepšovanie cyklistických podmienok pre širokú verejnosť na Slovensku prostredníctvom konkrétnych projektov. Ich aktuálny prehľad nájdete v sekcii Projekty.

OZ Pedál je v súčasnosti tvorené zakladajúcimi členmi, dobrovoľníkmi a podporovateľmi.

Od roku 2014 je Pedál členom medzinárodnej moutain bikovej asociácie IMBA Europe, má certifikovaného značkára vyškoleného Slovenským Cykloklubom a certifikovaného Trail Buildera organizáciou IMBA.

OZ Pedál je neziskové občianske združenie založené podľa zákona NR SR číslo 83/1990, Z.z. v znení neskorších predpisov o združovaní občanov. Nie je platcom DPH. Sídli v Bratislave.
Stanovy OZ Pedál nájdete  tu.