PumpPark update

Počas posledných mesiacov sme venovali všetko úsilie získaniu potrebných povolení pre začiatok konečných úprav starej bikrosky na pumptrack. Výsledkom bude právoplatné územné rozhodnutie, ktoré veríme, že sa v najbližších dňoch stane realitou.

Počas projektovania dráhy sme zistili, že po okraji areálu pri chodníku je vedená plynová prípojka. Po nutnej korekcii projektu sme potrebovali čo najskôr upraviť súčasný stav dráhy, kým sa začne jej finálna úprava.

Preto sme v dňoch 27.-29.11. 2017  s našimi partnermi upravovali súčasnú dráhu tak, aby neobmedzovala plynové potrubie a zároveň si tak postupne pripravujeme stavenisko na budúci finálny tvar dráhy. Taktiež nás zaujímalo zloženie materiálu, ktorý sa teraz v areáli nachádza, či sa bude dať využiť pri budovaní konečnej podoby areálu.

Zeminu pri chodníku sme teda posunuli smerom ďalej od chodníka. Vznikol tak priestor, ktorý zabezpečuje voľnú dostupnosť ochranného pásma plynu a zároveň poskytuje možnosť pohybu mechanizmov. Premiestňovaná zemina  bola v primeranej kvalite, minimum stavebného odpadu, dobre sa premiestňuje a hutní.

A výsledok troch náročných dní? Pomocou mechanizmov sme v chladnom počasí premiestnili a zhutnili desiatky metrov kubických zeminy, ktorá sa nachádza v areály. Uvoľnili sme prístup k potrubiu plynárom a zabezpečili na zimu základné odtokové pomery pre dažďovú vodu. Dnes  vieme že to pôjde aj s tou zeminou, ktorá tam už je. Že sa vieme vysporiadať aj s problémami, ktoré stavba takýchto rozmerov prináša, že vieme aj s partnermi ťahať za jeden povraz a robiť veľké veci! A úprimne sa tešíme na jar, kedy snáď konečne začneme budovať finálny tvar dráhy.

Nie je to jednoduché, ale posúvame sa k cieľu!

Záverom chceme poďakovať všetkým priaznivcom pump trackov za podporu a najmä Bratislavskému samosprávnemu kraju, pretože tieto práce môžeme vykonávať vďaka finančným prostriedkom z individuálnej dotácie BSK.

Páči sa Ti tento projekt?Stiahni si tlačivo a venuj nám 2% z daní.

     

Pred úpravou

Počas úpravy a po nej